Regeling eisen geschiktheid 2000

Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
    Artikel: 23m

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

De datum van ondertekening van Stcrt. 2015/9885 is gerectificeerd op 8 april 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Wijziging 20-04-2015 Stcrt. 2015, 9885 IENM/BSK-2014/219106 28-04-2015 Stb. 2015, 169 Alg. 1, Inwtr. 2
01-04-2015 Wijziging 19-03-2015 Stcrt. 2015, 7333 IENM/BSK-2015/53614 19-03-2015 Stcrt. 2015, 7333
19-01-2013 Wijziging 27-03-2012 Stcrt. 2012, 7389 IENM/BSK-2012/21230 03-04-2012 Stb. 2012, 161 Inwtr. 3
25-08-2010 Wijziging 23-08-2010 Stcrt. 2010, 13121 CEND/HDJZ-2010/927sectorAWW 23-08-2010 Stcrt. 2010, 13121
01-06-2000 Nieuwe-regeling 18-05-2000 Stcrt. 2000, 99 CDJZ/WBI/2000-612 18-05-2000 Stcrt. 2000, 99

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I en II van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering rijbewijsplicht landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)) in werking treden.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A tot en met L, en II, onderdelen A tot en met C, van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (implementatie derde rijbewijsrichtlijn) in werking treden.3)
Naar boven