Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.52a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 14-12-2000
samen met
12-12-2002
Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2002, 615
27209
samen met
28607
Inwtr. 1
Wijziging 14-12-2000
samen met
12-12-2001
samen met
12-12-2002
Stb. 2000, 569
samen met
Stb. 2001, 639
samen met
Stb. 2002, 615
27431
samen met
27882
samen met
28607
Inwtr. 2
01-01-2016 Vervallen 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538 Alg. 3
t/m 01-01-2014 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2013 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 20-12-2012 Stb. 2012, 684
01-01-2012 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Treedt niet meer in werking doordat Stb. 2002/615 het invoegen van onderhavig artikel laat vervallen.1)
  2. Treedt niet in werking doordat Stb. 2002/615 de wijzigingsopdracht heeft laten vervallen.2)
  3. Artikel Ia van Stb. 2015/538 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot kosten of uitgaven ter zake van speur- en ontwikkelingswerk dat wordt verricht na 31 december 2011.4)
Naar boven