Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.42a

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023
samen met
20-12-2023
Stb. 2023, 183
samen met
Stb. 2023, 501
35261
samen met
36420
Wijziging 23-12-2010
samen met
18-12-2013
Stb. 2010, 872
samen met
Stb. 2013, 565
32504
samen met
33752
Alg. 1
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572
01-01-2029 Vervallen 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013
samen met
20-12-2023
samen met
19-12-2018
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2023, 499
samen met
Stb. 2018, 506
Inwtr. 2
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2012 Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
Wijziging 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510
01-01-2010 Wijziging 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510 Inwtr. 3
01-01-2009 Wijziging 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252
01-01-2008 Wijziging 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230
29-11-2007 t/m 28-11-2007 Wijziging 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230
01-01-2007 Wijziging 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198
13-10-2006 t/m 12-10-2006 Wijziging 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198
01-01-2006 Wijziging 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251
01-01-2003 Wijziging 19-12-2002 Stcrt. 2002, 248 19-12-2002 Stcrt. 2002, 248
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617 Inwtr. 4
26-09-2002 Wijziging 24-09-2002 Stcrt. 2002, 184 24-09-2002 Stcrt. 2002, 184
25-09-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 10-09-2002 Stb. 2002, 477
01-01-2002 Wijziging 28-12-2001 Stcrt. 2001, 250 28-12-2001 Stcrt. 2001, 250
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
30-05-2001 t/m 01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 16-05-2001 Stb. 2001, 241 Inwtr. 5
01-01-2001 Nieuw 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/565. In Stb. 2010/872 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2014.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/565 gesteld op 1 januari 2019.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2018/506 gesteld op 1 januari 2024.2)
  3. Is slechts van toepassing voor zover de belastingplichtige voldoet aan het op basis van de voorwaarden van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis van 17 december 2008 (PbEU van 22 januari 2009, C 16/1) goedgekeurde Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen, bedoeld in de beschikking van de Europese commissie van 1 april 2009, N156/2009 (PbEU van 5 juni 2009, C125/8).
    Is niet van toepassing op bedrijfsmiddelen die volgens het goedgekeurde Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen, bedoeld in de beschikking van de Europese commissie van 1 april 2009, N156/2009 (PbEU van 5 juni 2009, C 125/9), zijn uitgesloten van steun.3)
  4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.4)
  5. Werkt terug tot en met 1 januari 2001.5)
Naar boven