Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.31

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-12-2010
samen met
18-12-2013
Stb. 2010, 872
samen met
Stb. 2013, 565
32504
samen met
33752
Alg. 1
01-01-2029 Vervallen 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013
samen met
20-12-2023
samen met
19-12-2018
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2023, 499
samen met
Stb. 2018, 506
Inwtr. 2
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2012 t/m 01-01-2011 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
28-01-2009 t/m 01-01-2009 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 15-01-2009 Stb. 2009, 20
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615 Inwtr. 3
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/565. In Stb. 2010/872 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2014.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/565 gesteld op 1 januari 2019.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2018/506 gesteld op 1 januari 2024.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
  4. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.4)
Naar boven