Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.30a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 18a
 2. Belastingplan 2024
  Artikel: XXXVII
 3. Besluit Jaarwinst
  Tekst: tekst
 4. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 5. Verrekenprijsbesluit 2022
  Tekst: tekst
 6. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.22, 3.31, 3.95, 10a.3
 7. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 8, 28

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 30-11-2006
samen met
23-12-2010
Stb. 2006, 631
samen met
Stb. 2010, 871
30572
samen met
32401
Alg. 1
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499 Alg. 2
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2007 Nieuw 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/871.1)
 2. Artikel XXXVII van Stb. 2023/499 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven