Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.20a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 26-10-2023 Stb. 2023, 377 36269
01-01-2020 Nieuw 19-12-2018 Stb. 2018, 506 35029 19-12-2018 Stb. 2018, 506
Naar boven