Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.17

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Totaalwinst
  Tekst: tekst
 2. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
  Artikel: 3.1.1b
 3. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1, 8
 4. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.22, 3.95

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 21-12-2022
samen met
20-12-2023
Stb. 2022, 532
samen met
Stb. 2023, 499
36202
samen met
36418
Alg. 1
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 534 36204 21-12-2022 Stb. 2022, 534
01-01-2009 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
01-01-2005 Wijziging 18-12-2003
samen met
19-12-2003
Stb. 2003, 528
samen met
Stcrt. 2003, 249
29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 2
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 14-12-2001 Stb. 2001, 642 Inwtr. 3
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 4

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2023/499.1)
 2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
 3. Artikel 3.86 werkt terug tot en met 1 januari 2001. De artikelen 3.20 vierde lid, 3.20 negende lid en 3.145 vierde en negende lid gelden voor het kalenderjaar 2002.3)
 4. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.4)
Naar boven