Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.13

Informatie geldend op 01-01-2024

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 01-11-2012
samen met
19-12-2018
samen met
20-12-2017
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2018, 507
samen met
Stb. 2017, 518
33245
samen met
35027
samen met
34786
Alg. 1, Inwtr. 2
Aanhangig 36390
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
01-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518 Alg. 3
01-01-2015 t/m 01-07-2013 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 05-11-2014
samen met
19-03-2015
Stb. 2014, 442
samen met
Stcrt. 2015, 8477
33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2013 Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
01-01-2008 Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 27-09-2007
samen met
20-12-2007
Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563
01-05-2006 t/m 01-01-2002 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 10-03-2006 Stb. 2006, 162 Alg. 4
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005
samen met
17-12-2005
Stb. 2005, 683
samen met
Stcrt. 2005, 252
30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 5
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 6

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/507.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/544 gesteld op 1 januari 2018.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/518 gesteld op 1 januari 2019.2)
  3. Artikel XXVIII van Stb. 2017/518 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het eerste lid, onderdeel h in plaats van het eerste lid, onderdeel g.4)
  5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet. 5)
  6. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.6)
Naar boven