Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.1

 1. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 2.10, 2.10a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Inkomensbesluit Waz
  Artikel 3
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 2.14, 2.4, 7.2, 7.8
 3. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 3
 4. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 3
 5. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-12-2011
samen met
20-12-2012
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 668
33003
samen met
33402
Alg. 1
01-01-2048 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 523 34819 20-12-2017 Stb. 2017, 523
02-12-2005 t/m 01-01-2005 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
01-01-2005 Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555 Alg. 2
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 533 29209 18-12-2003 Stb. 2003, 533
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/668. In Stb. 2011/639 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)
 2. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.2)
 3. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.3)
Naar boven