Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 29-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.7a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXVII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 1
 2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-12-2011
samen met
01-11-2012
samen met
20-12-2012
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 668
33003
samen met
33245
samen met
33402
Alg. 1
Wijziging 09-07-2004
samen met
16-12-2004
Stb. 2004, 455
samen met
Stb. 2004, 653
28447
samen met
29767
Alg. 2
01-01-2011 Vervallen 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
01-01-2009 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
29-12-2005 Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654 Inwtr. 3
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 4
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615 Alg. 5, Inwtr. 6
t/m 01-12-2001 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 7
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640 Inwtr. 8
01-01-2001 Nieuw 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/668. In Stb. 2011/639 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)
 2. Deze wijziging zal niet meer in werking treden. Bij Stb. 2004/455 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2005.2)
 3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
 4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
 5. Artikel XXVII van Stb. 2002/615 bevat overgangsrecht m.b.t. onderhavige wijziging.5)
 6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. Artikel 6.17 lid 1 onderdeel c werkt terug tot en met 1 januari 2001. De artikelen 1.7a, 2.10, 3.141, 6.16, 6.17, 6.18, 6.24. 8.2, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.21, 9.3, 10.1, 10.7 en 10.7a vinden toepassing nadat afdeling 10.1 bij het begin van het kalenderjaar 2002 is toegepast.8)
Naar boven