Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 25-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.47a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2007 Vervallen 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
08-04-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
01-01-2004 Vervallen 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527 Inwtr. 1
16-07-2002 Nieuw 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 Stb. 2002, 360

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
    Bij Stb. 2003/527 is in artikel XXA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. 1)
Naar boven