Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.29c

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 2. Subsidieregeling JTF 2021–2027
  Artikel: 2.1.8
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.22, 3.95
 4. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Nieuw 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
Naar boven