Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.22

Informatie geldend op 01-01-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512 Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2012 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
17-07-2010 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 05-07-2010 Stb. 2010, 286
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 685
Wijziging 16-12-2004
samen met
15-12-2005
Stb. 2004, 654
samen met
Stb. 2005, 683
29758
samen met
30306
15-12-2005 Stb. 2005, 685
01-01-2005 t/m 01-01-2003 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654 Inwtr. 3
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 4
31-10-2001 t/m 01-01-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491 Inwtr. 5
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 6

Opmerkingen

  1. Artikel XVII van Stb. 2019/512 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
  4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet. 4)
  5. Werkt terug tot en met 1 januari 2001.5)
  6. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.6)
Naar boven