Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.11

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  2. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.1)
Naar boven