Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.14a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
    Hoofdstuk 2
  2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
    Hoofdstuk 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 t/m 20-09-2016 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
01-01-2013 t/m 01-01-2012 Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610 Alg. 1
Nieuw 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven