Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.2

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 2. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit heffingskortingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikel: 1.4
 2. Besluit heffingskortingen
  Tekst: tekst
 3. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1, 3
 4. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 2
 2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848 Inwtr. 1
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 2
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Treedt in werking om 0:00 in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 5:00 in het Europese deel van Nederland.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.2)
 3. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.3)
Naar boven