Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 3

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

 1. Inkomensbesluit Waz
  Artikel: 3
 2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk: 3
 3. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk: 3
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 8
 5. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 2.14, 2.4, 7.2, 7.8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.1)
Naar boven