Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 10-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.34a

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Mijnbouwwet
    Artikel: 68
  2. Wet inkomstenbelasting 2001
    Artikelen: 3.22, 3.95
  3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Nieuw 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Naar boven