Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.33

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2007 Vervallen 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
08-04-2006 Wijziging 05-04-2006 Stb. 2006, 184 05-04-2006 Stb. 2006, 184
Nieuw 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
01-01-2004 Vervallen 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527 Inwtr. 1
16-07-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 Stb. 2002, 360
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
    Bij Stb. 2003/527 is in artikel XXA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
  2. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.2)
Naar boven