Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.29d

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Mijnbouwwet
    Artikel: 68
  2. Wet inkomstenbelasting 2001
    Artikelen: 3.22, 3.95
  3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2020
samen met
22-12-2021
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2021, 655
35572
samen met
35873
Alg. 1
28-12-2021 t/m 01-01-2021 Vervallen 22-12-2021 Stb. 2021, 655 35873 22-12-2021 Stb. 2021, 655
01-01-2021 Nieuw 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2021/655. In Stb. 2020/540 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2023.1)
Naar boven