Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 25-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.29b

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 2. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.22, 3.95, 10a.2
 4. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 8, 15b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Nieuw 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
Naar boven