Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.7

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Vervallen 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617 Inwtr. 1
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 14-12-2001 Stb. 2001, 642 Inwtr. 2
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.1)
  2. Artikel 3.86 werkt terug tot en met 1 januari 2001. De artikelen 3.20 vierde lid, 3.20 negende lid en 3.145 vierde en negende lid gelden voor het kalenderjaar 2002.2)
  3. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.3)
Naar boven