Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.17

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Verzamelbesluit Toeslagen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 2
 2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-12-2010
samen met
20-12-2012
Stb. 2010, 873
samen met
Stb. 2012, 669
32505
samen met
33403
Alg. 1
01-01-2024 t/m 01-01-2023 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 534 36204 21-12-2022 Stb. 2022, 534
01-01-2015 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2009 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262 Alg. 2
01-01-2008 Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
01-03-2005 t/m 01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 657 29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
01-01-2005 Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527 Inwtr. 3
31-10-2001 t/m 01-01-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491 Inwtr. 4
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 5

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/669. In Stb. 2010/873 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2014.
  Abusievelijk is op het opschrift een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
 2. Artikel XXVII van Stb. 2008/262 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
 4. Werkt terug tot en met 1 januari 2001.4)
 5. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.5)
Naar boven