Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.7b

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
    Hoofdstuk 1
  2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
    Hoofdstuk 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
01-04-2002 Nieuw 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 07-01-2002 Stb. 2002, 27 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen D en F, van de Wijzigingswet Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit en evaluatie van doelmatigheid van de wet) (Stb. 1999/583) in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven