Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.4.1

Informatie geldend op 01-08-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina