Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-08-2021 t/m 27-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.27

Informatie geldend op 01-08-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  2. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
Terug naar begin van de pagina