Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-07-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.65

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen
  Artikel: 3
 2. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikel: 18
 3. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Teksten: tekst, 1, 2
 5. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
  Tekst: tekst
 6. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 7. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 6
 8. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 9. Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 5
 10. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
  Artikelen: 9, 10
 11. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4
 12. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 13. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
  Tekst: tekst
 14. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 16. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 17. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.22, 3.24, 3.79, 4.21
 18. Wet ondernemerspakket 2001
  Artikel: XV
 19. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 1
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet. 1)
 2. De inwerkingtredingsdatum van de artikelen 3.16, 3.120, 4.15 en 5.4 is gewijzigd door hoofdstuk 3, art. II van Invoeringswet IB.2)
Naar boven