Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-07-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.30a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 30-11-2006
samen met
23-12-2010
Stb. 2006, 631
samen met
Stb. 2010, 871
30572
samen met
32401
Alg. 1
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2007 Nieuw 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/871.1)
Naar boven