Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-07-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.12a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2007 Vervallen 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
08-04-2006 Wijziging 05-04-2006 Stb. 2006, 184 05-04-2006 Stb. 2006, 184
Nieuw 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
Naar boven