Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 08-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.4.2

Informatie geldend op 08-04-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina