Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 08-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.92

Informatie geldend op 08-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 3:2
 2. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 52
 4. Inkomensbesluit Waz
  Artikel: 3
 5. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 6. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 7. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 8. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: I
 9. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 25, 44
 10. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 11. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 2a
 12. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 13. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 14. Successiewet 1956
  Artikel: 35c
 15. Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
  Artikel: 1
 16. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
  Artikel: 7
 17. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Teksten: tekst, 1
 18. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:17
 19. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 20. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 2.14, 2.15, 3.93, 3.95, 3.98, 3.98a, 3.98b, 3.98d, 3.99b, 7.2
 21. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 10
 22. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 3
 23. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
  Artikel: 3
 24. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 43
Terug naar begin van de pagina