Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 08-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.2.5

Informatie geldend op 08-04-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:17
 2. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.2
 4. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina