Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 08-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.2.3

Informatie geldend op 08-04-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina