Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 08-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.2

Informatie geldend op 08-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 7a
 2. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
  Artikel: 1
 3. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XXVIa
 4. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners
  Tekst: tekst
 6. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
  Tekst: tekst
 7. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 8. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 9. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 10. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
  Tekst: tekst
 11. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 12. Invorderingswet 1990
  Artikel: 25
 13. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 14. Regeling Wfsv
  Artikel: 2.2
 15. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 16. Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
  Artikel: 1
 17. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikelen: 19, 20
 18. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 7.2, 7.5
 19. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.6
 20. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 2, 11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 1
 2. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 1
Terug naar begin van de pagina