Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.3.1

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina