Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 03-08-2006 met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2005.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2000

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina