Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 27-05-2000 t/m 30-12-2004

Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 7 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en artikel 11 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, in samenhang met de examenprogramma's klassieke taal en letterkunde;

Besluit:

Artikel 1. Thema centraal examen

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde zijn in 2002:

    • a. Griekse taal en letterkunde: historisch proza kernauteur: Herodotus

    • b. Latijnse taal en letterkunde: epiek kernauteur: Ovidius

  • 2 Het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de bijbehorende bijlagen zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina