Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten

Geldend van 01-05-2000 t/m heden

Vergoedingeregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van het Adviescollege toetsing administratieve lasten ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,5.

Artikel 2

De andere leden van het Adviescollege administratieve lasten ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de andere leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,3.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 april 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina