Vaststelling dekking kosten College zorgverzekeringen 1999

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 04-05-2000 t/m 27-08-2004

Regeling houdende vaststelling van de dekking van de kosten voor het College voor zorgverzekeringen en zijn secretariaat voor het jaar 1999, voorzover ten laste komend van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 42 van de Wet financiering volksverzekeringen;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 29 maart 2000, SEA/20018968;

Besluit :

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De kosten, welke voor het College voor zorgverzekeringen en zijn secretariaat uit de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voortvloeien, worden gedekt op deze wijze, dat voor het jaar 1999 39 procent van de totale kosten van voornoemd College en zijn secretariaat wordt gedekt uit de middelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina