Wijziging Regeling ontvallen betrouwbaarheid

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 05-05-2000 t/m 30-04-2009

Wijziging Regeling ontvallen betrouwbaarheid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 34, vierde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg;

In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-05-2009]

Onherroepelijke veroordelingen tot straf wegens ernstige overtreding van de artikelen 11, 12, 13 en 17, tweede lid, van het Rijtijdenbesluit, worden gelijk gesteld met onherroepelijke veroordelingen tot straf wegens ernstige overtreding van de artikelen 2.4:4, 2.5:1, vierde lid, 2.5:3, 2.5:4, vierde lid, 2.5:5, derde lid, 2.5:6, tweede lid, 2.7:1 of 2.7:4, eerste lid, onderdeel b, of tweede lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Punten, toegekend op grond van deze onherroepelijke veroordelingen, gelden als punten toegekend op grond van artikel 2, eerste lid, van de Regeling ontvallen betrouwbaarheid.

Artikel III

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina