Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt

Geldend van 07-08-2008 t/m heden

Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt

De Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 15b van de Auteurswet 1912,

Besluit:

Artikel 1

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot het ontwerp van de voor- en de keerzijde van de vijfguldenmunt ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina