Wijziging Regeling waardering loon in natura 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 21-04-2000 t/m 21-09-2004

Wijziging Regeling waardering loon in natura 2000

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling waardering loon in natura 2000.]

Artikel II

[Vervallen per 22-09-2004]

In de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 wordt onder deelneming aan lichamelijk oefening, geheel of nagenoeg geheel gedurende de werktijd, op de plaats waar arbeid wordt verricht als bedoeld in artikel 10 van de Regeling waardering loon in natura 1999, tevens verstaan deelneming aan conditie- of krachttraining van werknemers, die:

  • a. plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever, en

  • b. geheel of nagenoeg geheel gedurende de werktijd plaatsvindt.

Artikel III

[Vervallen per 22-09-2004]

De Regeling waardering loon in natura 2000, zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet, op uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering respectievelijk op uitkering op grond van de Werkloosheidswet, is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot dat recht.

Artikel IV

[Vervallen per 22-09-2004]

De Regeling waardering loon in natura 1999, zoals die regeling van toepassing was op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel II van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet, op uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering respectievelijk op uitkering op grond van de Werkloosheidswet, is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot dat recht.

Artikel V

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 4 Deze regeling werkt wat artikel II betreft terug tot en met 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 14 april 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina