Mandaatsbesluit Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad, pootgoed en landbouwgewassen

Geldend van 19-04-2000 t/m heden

Mandaatsbesluit Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad, pootgoed en landbouwgewassen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op paragraaf 4 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;

Besluit:

Artikel 1

Mandaat wordt verleend aan de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad, pootgoed en landbouwgewassen om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij producenten, handelaren en importeurs te registreren, als bedoeld in artikel 17 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

‘s-Gravenhage, 14 april 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina