Mandaatsbesluit Stichting Bloembollenkeuringsdienst

[Regeling vervallen per 01-03-2013.]
Geldend van 19-04-2000 t/m 28-02-2013

Mandaatsbesluit Stichting Bloembollenkeuringsdienst

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op paragraaf 4 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2013]

Mandaat wordt verleend aan de Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij producenten, handelaren en importeurs te registreren, zoals bedoeld in artikel 17 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2000.

‘s-Gravenhage, 14 april 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina