Besluit correctiefactoren runderen A

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-07-2000 t/m 31-12-2014

Besluit correctiefactoren runderen A

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 8, tweede lid, sub d en g, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997,

op 12 april 2000 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit neemt de terminologie van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997 over.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De volgende correctiefactoren worden vastgesteld:

 

KOUD GESLACHT GEWICHT

WARM GESLACHT GEWICHT

Lever

3,50 kilogram

3,57 kilogram

Nier

0,25 kilogram

0,255 kilogram

Nieren

0,50 kilogram

0,51 kilogram

Niervet

3,50 kilogram

3,57 kilogram

Staart blank

0,50 kilogram

0,50 kilogram

Staart rosé

0,70 kilogram

0,70 kilogram

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit correctiefactoren runderen A” en treedt in werking op de dag na die van haar publicatie en werkt terug tot 1 januari 2000.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina