Wijziging Regeling contingentering zeevis (kabeljauw en wijting)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 12-04-2000 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling contingentering zeevis (kabeljauw en wijting)

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent:

  • -

    kabeljauw, betrekking hebbend op sector IIa (EG-zone) en deelgebied IV tezamen, wordt verlaagd met 19,91%;

  • -

    wijting, betrekking hebbend op sector IIa (EG-zone) en deelgebied IV tezamen, wordt verlaagd met 26,14%.

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina