Subsidieplafond beleidsgerichte technologische samenwerking (BTS) 2000-II

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 05-11-2000 t/m 31-12-2003

Subsidieplafond beleidsgerichte technologische samenwerking (BTS) 2000-II

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 11 april 2000 tot en met 14 augustus 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 31 maart 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina