Vaststelling subsidieplafond 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2000 wordt als subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 60 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, voorzover het de pakketten opgenomen in de bijlagen 32 tot en met 46 bij die regeling betreft: f 2.900.000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Bij gelijktijdige ontvangst van aanvragen in de zin van artikel 6, derde lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina