Elfde wijziging bepalingen en voorwaarden deelname CASO-systeem

Geldend van 01-05-2000 t/m heden

Elfde wijziging bepalingen en voorwaarden deelname CASO-systeem

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Handelende in overeenstemming met het Bestuurlijk Overleg Informatiebeleid Onderwijs (BOIO);

Gelet op:

de bepalingen en voorwaarden voor deelname aan het CASO-systeem (beleidsregel van 23 maart 1991, kenmerk OA 91/7140, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 10 dd 17 april 1991,

laatstelijk gewijzigd bij beleidsregel van 29 oktober 1999, kenmerk FacB/IA-99/23194, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 26/27 dd 17 november 1999);

Besluit:

Artikel 1

In artikel 4, derde lid, van de bepalingen en voorwaarden voor deelname aan het CASO-systeem wordt de laatste punt vervangen door een puntkomma, waarna wordt ingevoegd:

  • "k. aan het onderzoeksbureau Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt BV te Amsterdam van gegevens van personeelsleden, verbonden aan scholen die deelnemen aan het in opdracht van de minister opgezette Scholenpanel, doch uitsluitend indien de deelnemer de wens daartoe te kennen heeft gegeven.”.

Artikel 3

Deze regeling wordt geplaatst in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

drs. H. van Liere,

directeur facilitair bedrijf

Terug naar begin van de pagina