Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling WEB

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 08-04-2000 t/m 30-12-2004

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling WEB

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.8, tweede lid, 12.3.9, tweede lid, en 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Met het oog op toepassing van artikel 5.2, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WEB kan het landelijk orgaan uiterlijk 14 dagen na publicatie van deze regeling bij de minister een schriftelijk verzoek indienen om de berekening, in afwijking van artikel 5.3, eerste lid onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WEB niet uit te gaan van het daar bedoelde aantal leerlingen, maar van het aantal leerovereenkomsten dat het landelijk orgaan heeft vermeld op het door de minister vastgestelde en door de accountant van het landelijk orgaan gecontroleerde formulier betreffende de telling van de leerovereenkomsten en leerbedrijven 1997/1998.

  • 2 Het landelijk orgaan maakt in het verzoek, bedoeld in het eerste lid, aannemelijk dat de in artikel 5.3, eerste lid onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WEB bedoelde vervangende gegevens betreffende het aantal leerlingen niet volledig overeenkomen met de door dat landelijk orgaan verrichte activiteiten.

Artikel III

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst

Artikel IV

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I terug tot en met 1 januari 2000.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans.

Terug naar begin van de pagina